KOMUNIKAT
MARSZAŁKA DWORU

Palac Kancelarii ,23 wrzesnia 2013 roku

Z przyczyn technicznych przez kilka dni Jego KrĂłlewska Mosc Marcin Mikolaj bedzie niedostepny.

(-) Hans hrabia von Witt
Marszałek Dworu Królewskiego

Wróć do komunikatów...