Wróć do działu "Król"...

Jego Królewska Wysokość Robert I

Robert van Buuren przybył do Królestwa w czerwcu 2006 roku. Od początku, aktywnie uczestnicząc w życiu Księstwa Furlandii, angażował się w życie lokalnej społeczności. Z ramienia ówczesnego Księcia Furlandii Yelonka markiza Rogacza pomagał nowoprzybyłym odnaleźć się w Królestwie. Niedługo po tym, Robert van Buuren przeprowadził się do Księstwa Morlandu, gdzie otrzymał posadę Wiceburmistrza Satriny. Był to okres wzmożonej aktywności na polu kultury i sportu. Wiceburmistrz współorganizował wiele konkursów oraz zawodów sportowych, pełniąc jednocześnie funkcję Ministra Kultury, Nauki i Sportu Księstwa Morlandu.

Jednakże po niespełna roku czasu, w kwietniu 2007 roku, powrócił do ojczystej Furlandii. W związku z tym, iż w skażonym Rodo zakończyła się kwarantanna, Robert van Buuren objął tam funkcję burmistrza. Przywrócił miastu dawną świetność, zrewitalizował witrynę miasta oraz aktywnie zaangażował się w działalność Rady Księstwa Furlandii. Pełnił funkcję Podkanclerza Księstwa Furlandii. W tzw. międzyczasie z woli Księcia Furlandii sprawował mandat senatora Furlandii. W maju 2007 roku zakończył studia wyższe na Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis, w wyniku czego uzyskał stopień zawodowy magistra prawa. Głęboko związany z Uniwersytetem Królewskim w Dreamopolis zaangażował się w rozwój nauki. Rozwijając swoją karierę naukową pisał prace naukowe, co poskutkowało uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Robert van Buuren, po objęciu funkcji Dziekana Wydziału Prawa, ze wszech miar starał się, aby Wydział się wiodącą jednostką na Uniwersytecie oraz aby uznanie dla dreamlandzkiego systemu prawa i nauki prawa było nadal na równie wysokim poziomie.

Robert van Buuren aktywnie działał również w polityce. Najpierw jako członek partii Zjednoczeni Demokraci, z ramienia której był posłem do Izby Poselskiej VI kadencji, a później jako członek (współzałożyciel) Platformy Obywatelskiej KD i z jej ramienia poseł do Izby Poselskiej X kadencji. Minister Finansów i Gospodarki w Rządzie Martina van Buurena, później Minister Spraw Zagranicznych i Wicepremier; w październiku 2008 roku Premier Rządu Królewskiego.

W miesiącach czerwiec - sierpień 2009 roku, Robert van Buuren sprawował zaszczytny urząd Regenta Królestwa podczas nieobecności Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura.

Robert van Buuren został włączony w poczet szlachty przez JKM Pawła I w kwietniu 2007 roku. W tym samym roku został podniesiony do godności barona przez JKW Regenta Edwarda Kriega. W 2008 roku nobilitowany dwa razy przez JKM Edwarda I Artura - w lutym do godności hrabiego oraz w sierpniu do godności markiza. Ostatnią nobilitację Robert van Buuren otrzymał we wrześniu 2009 roku. Został wtedy podniesiony do godności księcia.

Dnia 28 listopada 2009 roku Jego Królewska Mość Edward I Artur postanowił o przekazaniu Korony Królestwa Dreamlandu Robertowi van Buurenowi. Książę van Buuren wstąpił na Tron Królestwa jako Robert I dnia 7 stycznia 2010 roku i ponwał do grudnia 2011 roku.