Wróć do działu "Król"...

Jego Królewska Wysokość Marcin Mikołaj

Martin de Joustin przybył do Królestwa Dreamlandu 11 maja 2006 roku. Od samego początku silnie związany z Księstwem Furlandii gdzie dzięki zaangażowaniu ówczesnego Namiestnika Yelonka markiza Rogacza rozpoczął swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności. Swoja pierwszą pracę rozpoczął w Mieście Agendart. Jako burmistrz tego miasta poprawił witryny internetowe oraz udostępnił opowiadania zebrane z listy dyskusyjnej Królestwa. W niedługim czasie rozpoczął budowę Narodowego Parku Krajobrazowego oraz Galerii Literackiej, które działają do dnia dzisiejszego.

Zaangażowanie przyszłego monarchy zostało dostrzeżone nie tylko przez bezpośredniego zwierzchnika, ale także Koronę co skutkowało włączeniem 6 sierpnia 2006 roku w poczet szlachty Królestwa Dreamlandu. Otrzymana "nagroda" dała dodatkowy impuls do lepszej i wytrwalszej pracy w Królestwie. W kwietniu 2007 roku został powołany na urząd Kanclerza Księstwa Furlandii co było równoznaczne z przejęciem dość sporej władzy w Księstwie, a także zacieśnieniem współpracy z Yelonkiem markizem Rogaczem. Martin de Joustin, wówczas posiadający już tytuł barona, pobudzał do pracy Radę Księstwa, a także opracowywał kolejne etapy aktywizacji mieszkańców z Namiestnikiem Koronnym. W 2007 roku z listy Zjednoczonych Demokratów (gdzie w pewnym okresie pełnił funkcję przewodniczącego partii) wszedł do Izby Poselskiej, a także objął funkcję Marszałka tejże Izby. Martin de Joustin był posłem kilku kadencji Izby Poselskiej, a także sprawował niejednokrotnie mandat Senatora oraz kierował Senatem Królewskim z fotela Marszałka Senatu - wyższa Izba ówczesnego Parlamentu.

W sierpniu 2007 roku wskazany został przez ustępującego Namiestnika Furlandii na swojego następcę. Jego Królewska Wysokość Regent Królestwa Edward Krieg (obecnie JKW król senior Edward Artur) po przeprowadzeniu audiencji postanowił o wyznaczeniu przyszłego króla na urząd Namiestnika Koronnego Księstwa Furlandii - dodać należy, że sprawował tę funkcję nieprzerwanie przez wiele lat, nie licząc kilku miesięcznej przerwy kierował prowincją do czasu wyznaczenia na następcę Tronu Królestwa. W kierowaniu Prowincją wspomagany przez lojalnych i oddanych współpracowników, w szczególności przez Jego Królewską Wysokość króla seniora Roberta I (Robert van Buuren), który wspólnie z Martinem de Joustinem pracowali w Księstwie Furlandii.

Martin de Joustin (w pewnym okresie nosił nazwisko van Buuren) pracował także na Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis jako p.o. dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych - zostały przygotowane pojedyncze wykłady, a także strona wydziału, z uwagi jednak na brak czasu w ostateczności wydział nie rozpoczął w pełni swojej działalności. Martin de Joustin pracował także w korpusie dyplomatycznym - pełnił funkcje Ambasadora w Księstwie Sarmacji. Był bliskim współpracownikiem Korony Dreamlandzkiej - powoływany niekiedy na stanowiska Marszałka Dworu, czy Sekretarza Heroldii, a także ustanawiany Regentem Królestwa w czasie niemożności pełnienia przez Króla swoich prerogatyw.

Martin de Joustin pełnił przez pewien okres funkcję Prokuratora Generalnego Królestwa, urząd sędziego pokoju, czy kierował z fotela Premiera Rządem Jego Królewskiej Mości. Całe doświadczenie przyszłego monarchy zadecydowało o wyznaczeniu w dniu 1 lutego 2013 roku przez JKW Artura I Piotra Martina księcia de Joustina na Następcę Tronu. W dniu 9 lutego 2013 roku na mocy postanowienia królewskiego nastąpiło przekazanie Korony - Martin książę de Joustin wstąpił na Tron Dreamlandzki jako 8 Król Dreamlandu przybierając imiona Marcina Mikołaja.