Wróć do działu "Król"...

Jego Królewska Wysokość Edward I Artur

Swoją dreamlandzką karierę rozpoczął na przełomie 2000 i 2001 roku lub w II połowie 2001 roku - podaje się różne daty - jako Edward Krieg. Ma troje dzieci: córkę Jubei de Archien-Krieg (żonę diuka d'Archien), syna Pawła Wercyngetoryksa Kriega (Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis) i Alexandra Kriega (byłego sędziego Sądu Prowincji, Sekretarza Heroldii).

Edward Krieg rozpoczął swą karierę jako członek redakcji "Dreamlandczyka" Marcina Kamoli, skąd przeszedł do Tymczasowego Rządu Federalnego utworzonego przez Radę Regencyjną jako Minister Kultury po nominacji M. Kamoli na stanowisko premiera TRK. Od tej chwili pełnił funkcję Ministra Kultury (później pod nazwą Ministra Kultury i Nauki) nieprzerwanie aż do 3 lipca 2004 roku, co czyni go prawdopodobnie najdłużej urzędującym ministrem w dziejach Królestwa.

13 marca 2002 roku został włączony w poczet szlachty przez JKW eMBego, później w tym i następnym roku dwukrotnie przez tego króla awansowany (na hrabiego i markiza), od marca 2004 roku diuk, od maja 2005 roku książę, później - arcyksiążę.

W gabinecie Pavla Svobody (obecnie JKW Pawła I) wicepremier, później, od 4 lipca 2003 roku 2 października 2004 roku Premier Rządu Królewskiego. Urząd Premiera Rządu Królewskiego jako jedyny Dreamlandczyk pełnił dwukrotnie, bo jeszcze w latach 2005-6. Poza tym był również p.o. Ministra Spraw Zagranicznych, a w swoim własnym I gabinecie pełnił jeszcze funkcję Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego. Jako Prokurator Generalny przygotowywał i nadzorował m.in. głośny proces o wielokrotne obywatelstwa polityków Socjaldemokratycznej Partii Dreamlandu.

Wraz z JKW Pawłem I (wówczas Pavlem Svobodą) założył partię Stronnictwo Federalne. Jako poseł tej partii zasiadał w II, III i V kadencji Izby Poselskiej. Krótko był również p.o. Namiestnika Koronnego i senatora Księstwa Furlandii. Wielokrotnie szefował misjom dyplomatycznym - JKM Edward I Artur był ambasadorem w Sojuszniczym Królestwie Scholandii, Księstwie Sarmacji, był również członkiem Stałej Komisji Traktatowej Sojuszu Dreamlandzko-Scholandzkiego.

Przez cały okres panowania JKW Artura Piotra był Marszałkiem Jego Dworu, później zajmował to stanowisko jeszcze na początku panowania JKW Pawła I.

Od 22 czerwca 2003 roku do 6 grudnia 2005 roku wydawał nieregularnik społeczno-polityczny o nazwie "O.K.N.O.", początkowo także jego redaktor naczelny, później na tym stanowisku zastąpił Go Medgar de Rama. Nie była to jednak zdecydowanie pierwsza Jego przygoda z gazetami. Jak powiedziano wcześniej, był redaktorem "Dreamlandczyka", poza tym "Tygodnika Morlandzkiego", pisywał do "Głosu Weblandu", "Scriptores Dreamlandis". Publikował wiele w Wydawnictwie PLEGOLAL ("Kryzys furlandzki", "Solaarinen", ostatnio "Z Ariadny nici"). Jako redaktor naczelny Wydawnictwa PLEGOLAL organizował i współtworzył II Dreamlandzki Konkurs Literacki.

JKM Edward I Artur jest z wykształcenia netowym prawnikiem. Wprawdzie pierwszy swój dyplom uzyskał na Uniwersytecie Królewskim im. św. Róży na kierunku politologii - był to dyplom licencjata, uzyskany w 2003 roku - ale obecnie posiada tytuł profesora netowego nauk prawnych (prof. jur. net.). Pełnił urząd Prezesa Sądu Królestwa trzy kadencje z rzędu. Był również Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis, zasiadał w Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Polskich Mikronacji, ostatnio doradzał prawnie jako ekspert Sekretarzowi Generalnemu tej organizacji.

Zgodnie z decyzją JKW Pawła I, 26 listopada 2007 roku wstąpił na Tron Królestwa jako Jego Królewska Mość Edward I Artur i Piąty Król Dreamlandu. Jego Królewska Mość Edward I Artur panował przez dwa lata. Dnia 28 listopada 2009 roku Następcą Tronu ogłosił Roberta księcia van Buurena, któremu Koronę przekazał 7 stycznia 2010 roku.