Przygotowaniem archiwum zajmuje się Lord Kustosz.

Archiwum będzie zawierać wszystkie proklamacje, komunikaty i obwieszczenia publikowane z Królewskiego Pałacu Ekhorn