Monarcha w Dreamlandzie i Elderlandzie

Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Tanequetilu i Gorandii, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc. jest faktyczną głową państwa łączącą w swojej osobie władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Król stoi na czele wszystkich prowincji, jednak może powierzać nad nimi władzę innym organom, które określają krajowe akty zasadnicze. Najczęściej są to namiestnicy (Wicekról Scholandii, Książę Unii Saudadzkiej i Lord Gubernator Domeny Królewskiej). Do niedawna powoływał również Premiera Rządu Królewskiego i Ministrów Korony. Obecnie powołuje lordów w skład Parlamentu Królewskiego. Król kontroluje strony WWW serwisu dreamlandzkiego oraz jest ownerem listy dyskusyjnej Królestwa i administratorem forum dyskusyjnego. Może tworzyć prawo w drodze dekretów królewskich (które jednak Parlament ma możliwość uchylić), a także ma prawo weta w procesie uchwalania ustaw federalnych. Nie ma jednak wpływu na Parlament Królewski, gdyż każdego kandydata na lorda ma obowiązek powołać w skład Parlamentu Królewskiego. Król jest też najwyższą instancją władzy sądowniczej. Powołuje również sędziów i Prezesa Sądu Królestwa.

Zasady sukcesji

Wykształcona w Dreamlandzie procedura przechodzenia korony jest swoistym kompromisem między elekcją, a dziedzicznością. Ustępujący Król wyznacza swojego następcę spośród wszystkich Dreamlandczyków najlepiej nadających się do tej funkcji. Musi się jednak skonsultować z całą pozostałą przy życiu dynastią poprzednich Królów. Mało które państwo wirtualne jest w stanie przetrzymać kryzys polityczny, jakim jest przekazanie najwyższej władzy z jednych rąk do drugich. Dreamland jednak zdołał wykształcić unikalną tradycję sukcesji w imię rozwoju państwa. Już ośmiokrotnie w Dreamlandzie następowała zmiana na tronie. Choć zawsze jest to burzliwe wydarzenie, nigdy kryzys związany z sukcesją nie zagroził istnieniu państwa.

Dworska Etykieta

Do Króla należy odnosić się z szacunkiem. Należy się do niego zwracać per "Wasza Królewska Mość". Nie wypada przekręcać tego tytułu, mówić na przykład "Wasza Wysokość". Jednak użycie skrótu (WKM) nie jest uznawane za niestosowne. Należy pamiętać o zachowaniu eleganckiego, ale też klarownego języka wypowiedzi. Przesadna potoczność, czy wręcz wulgarność nie jest mile widziana. Podczas audiencji należy zwracać uwagę na wszelkie niuanse. Każdy sygnał ze strony Króla, że czas kończyć audiencję (np. gdy Jego Królewska Mość mówi "Nie będę Pana dłużej zatrzymywał") powinno się traktować poważnie. W takiej sytuacji należy się natychmiast grzecznie pożegnać.

Królowie seniorowie

Król senior to tytuł przysługujący dożywotnio byłemu Królowi Dreamlandu. Z samym tytułem nie wiążą się żadne dodatkowe uprawnienia, a jedynie jest to wyraz szacunku dla każdego króla za lata posługi na rzecz Królestwa Dreamlandu. Herby poszczególnych królów seniorów tym róznią się od herbu monarszego, że nie posiada podwójnej korony, a lwy posiadają odwrócone łby. Poniżej została zamieszczona galeria z herbami królów seniorów, a także odnośniki do biogramów byłych monarchów (kilkając na poszczególne herby).