Kancelaria Królewska zapewnia obsługę administracyjną Dworu Królewskiego oraz informuje na bieżąco o działaniach Jego Królewskiej Mości Króla Dreamlandu. Na stronach znajdują się wszelkie Proklamacje Królewskie, obwieszczenia Dworu, a także szczegółowe informacje o osobie Króla i organizacji Dworu.

Kancelaria ponadto wspomaga Heroldię Królestwa. Rejestr Heraldyczny stanowi listę wszystkich obecnych dreamlandzkich szlachciców i udostępnia krótkie informacje o każdym z nich. Herbarz to galeria herbów używanych w Dreamlandzie. Heroldia prowadzi też galerię godeł prowincji i herbów miejscowości dreamlandzkich.

Kancelaria odpowie via e-mail na wszelkie pytania wysłane na adres kancelaria@dreamland.net.pl. Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami będą trafiały na stronę główną Dreamlandu do działu FAQ.

Pieczę nad Kancelarią Królewską pełni z woli Jego Królewskiej Mości zazwyczaj Marszałek Dworu Królewskiego. Od początku panowania JKM Edwarda II Kancelarią kieruje Lord Kanclerz Daniel książę von Witt.